Audyt kadrowy połączony ze szkoleniem pracowników kadr

AUDYT KADROWY
POŁĄCZONY ZE SZKOLENIEM PRACOWNIKÓW KADR

 

Oferujemy przygotowanie audytu kadrowego wszystkim pracodawcom, którzy chcą przeprowadzić niezależny przegląd stanu dokumentacji prawnopracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Usługę szczególnie polecamy osobom, które przejęły zarządzanie w organizacji bądź nadzorują dział kadr i zależy im na kompleksowej weryfikacji stanu dokumentacji prawno-pracowniczej, dotychczasowego sposobu prowadzenia teczek osobowych, ewidencji czasu pracy etc.

W trakcie trwania audytu kadrowego przeprowadzane jest dodatkowo szkolenie pracowników działu kadr, w którym to w dostępny sposób zostaną omówione zgodności bądź też rozbieżności w Państwa dokumentacji z regulacjami prawnymi (wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi), jak również zaproponowane rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji kadrowej.

PROGRAM AUDYTU KADROWEGO:

  1. Weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej,
  2. Zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania,
  3. Weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej,
  4. Sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
  5. Kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy,
  6. Kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt,
  7. Weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania,
  8. Sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych,
  9. Sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w,
  10. Sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń.

Termin - do uzgodnienia.

Usługa audytu kadrowego może być przeprowadzona jednorazowo bądź też cyklicznie zgodnie z Państwa sugestią i potrzebami. Oferujemy też weryfikację Państwa dokumentacji prawno-pracowniczej przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS, audytem ISO etc.

Cena: do uzgodnienia, usługa obciążona podatkiem VAT 23%.

KONTAKT

 Elżbieta Silny
elsilny@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 313

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter