Badanie warunków życia i jakości usług publicznych

Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Badanie warunków życia i jakości usług publiczych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od prawie 25 lat wspiera polskie samorządy przy realizacji ich najważniejszych wyzwań. Uważamy samorządność za jeden z największych sukcesów polskiej drogi do demokracji.

Oferujemy narzędzie badawcze dopasowane do specyfiki działania polskiego samorządu. Metodologia badawcza została przygotowana
i przetestowana przez Prezesa Zarządu FRDL Cezarego Trutkowskiego, doktora socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, doświadczonego badacza polskiej samorządności.

Z usługi skorzystały już z zadowoleniem gminy m.in. w województwach kujawsko-pomorskim (Miasto Kutno, Gmina Dobrzyń nad Wisłą), lubelskim, łódzkim, mazowieckim (Miasta Mława i Sochaczew), pomorskim (Gmina Kartuzy), świętokrzyskim i wielkopolskim (Gmina Rokietnica).

Badanie warunków życia jest narzędziem uniwersalnym i sprawdza się w gminach o różnej wielkości, zarówno w małych gminach wiejskich (np. Dębowa Łąka, woj. kujawsko-pomorskie, 3 244 mieszkańców) jak i w miastach (Biała Podlaska, woj. lubelskie, 58 000 mieszkańców).

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniach we współpracy z Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie.

 

Poznasz

Ankieta opracowana na potrzeby badania umożliwia szczegółowe poznanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy bloki tematyczne:

 • działania władz samorządowych;
 • jakość oferowanych usług publicznych;
 • potrzeby mieszkańców i stopień ich zaspokojenia.

Zrozumiesz

Pogłębiona analiza wyników pozwala na obiektywną i rzetelną diagnozę społeczną, w szczególności na:

 • zrozumienie społecznych efektów działań realizowanych przez samorząd;
 • określenie czynników wpływających na opinie różnych grup mieszkańców;
 • uporządkowanie problemów i potrzeb mieszkańców według hierarchii ważności.

Wykorzystasz

Wyniki badań warunków życia i jakości usług publicznych można praktycznie wykorzystać w wielu obszarach działania władz samorządowych:

 • przy opracowaniu i aktualizacji strategii rozwoju gminy;
 • do poprawy komunikacji z mieszkańcami gminy;
 • do stworzenia planu działań, które powinny przynieść odczuwalną poprawę oceny warunków życia i jakości usług publicznych przez mieszkańców;
 • Ponawiając badania co kilka lat samorząd zyskuje cenne narzędzie do monitorowania poziomu jakości usług publicznych
  i określania obszarów wymagających zmian i udoskonaleń.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter