Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie (ELOGE)

LAUREACI I EDYCJI ELoGE

 

W poniedziałek 8 października w Warszawie, w Muzeum POLIN, podczas gali połączonej z Rankingiem Samorządów „Rzeczpospolitej”, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wręczyła pierwsze w Polsce certyfikaty Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). Certyfikaty zostały wręczone przez panią Juttę Gutzkov, Head of Good Governance Division z Rady Europy i Cezarego Trutkowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. W I edycji ELoGE certyfikaty otrzymały następujące jednostki samorządowe:

 1. Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, woj. świętokrzyskie,
 2. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, woj. zachodniopomorskie,
 3. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, woj. opolskie,
 4. Urząd Gminy Lesznowola, woj. mazowieckie,
 5. Urząd Miejski w Obornikach, woj. wielkopolskie,
 6. Urząd Miasta Piły, woj. wielkopolskie,
 7. Urząd Gminy w Stoczku, woj. mazowieckie,
 8. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, woj. śląskie,
 9. Urząd Miejski w Wejherowie, woj. pomorskie.

Certyfikat ELoGE ważny jest przez dwa lata.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

 

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Szczegółowe informacje o znaku ELoGE znajdują się na stronie internetowej www.frdl.org.pl/eloge

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
(EUROPEAN LABEL OF GOVERNANCE EXCELLENCE)

http://www.frdl.org.pl/eloge

european label governance excellence eloge

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzymała od Rady Europy akredytację na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Dwanaście zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym,
które będą weryfikowane w trakcie procesu aplikacji:

 1. Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja.
 2. Responsywność, szybkość reagowania.
 3. Efektywność i skuteczność.
 4. Otwartość i jawność.
 5. Przestrzeganie prawa.
 6. Etyczne postępowanie.
 7. Kompetencje i potencjał.
 8. Innowacyjność i otwartość na zmiany.
 9. Orientacja na trwałość i długofalowość działań.
 10. Należyte zarządzanie finansami.
 11. Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna.
 12. Rozliczalność, odpowiedzialność.

 

Weryfikacja stosowania 12 zasad dobrego zarządzania obejmuje:

 • samoocenę działalności jednostki samorządowej według wypracowanego przez Radę Europy narzędzia, w którym określono standardy działań i usług realizowanych przez samorząd terytorialny, oraz
 • ocenę efektów działalności jednostki samorządowej przez mieszkańców, radnych i pracowników urzędu.

Władze jednostki samorządowej, która ubiega się o uzyskanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym, powinny:

 • zapoznać się z informacjami dotyczącymi każdej z zasad dobrego zarządzania;
 • rozważyć dostępne dowody, które mogłyby świadczyć o realizacji poszczególnych zasad;
 • dokonać samooceny w zakresie własnego zaawansowania w realizacji każdej z zasad;
 • zebrać i utrwalić dowody, które stanowiłyby uzasadnienie dokonanej samooceny.

Aby wziąć udział w prowadzącym do uzyskania ELoGE procesie weryfikacji jakości zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego należy:

1. wypełnić ankietę zgłoszeniową;

2. wypełnić internetową matrycę samooceny jednostki samorządu terytorialnego (dedykowane narzędzie dla JST, wypełnia pracownik JST);

3. zapewnić wypełnienie ankiety przez odpowiednia grupę mieszkańców oraz radnych i pracowników urzędu (dedykowane narzędzia);

4. spełnić kryteria określone w regulaminie programu.

 

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać odznakę ELoGE znajdują się na stronie internetowej: www.frdl.org.pl/eloge  

 

Chętnie odpowiemy na Państwa ewentualne pytania i wyjaśnimy wątpliwości – w celu nawiązania kontaktu prosimy o przesłanie e-maila na adres: eloge@frdl.org.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter