Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Wdrażanie RODO w JST/ jednostkach organizacyjnych

Wdrażanie RODO w JST/ jednostkach organizacyjnych

 

Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wymaga dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych. Jednocześnie nakazuje zdefiniowania ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich zabezpieczenia zgodnie z wymogami prawa.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę współpracy pomiędzy Państwa Gminą/ jednostką, a Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie, w zakresie wdrażania RODO, a także audytów zgodności z RODO (dla tych z Państwa, którzy samodzielnie wdrożyli RODO w swoich jednostkach i chcieliby zweryfikować poprawność wdrożenia).

Przeprowadzając w jednostce wdrożenie ochrony danych osobowych, w pierwszej kolejności dokonujemy oceny pod kątem ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki danej jednostki, branży, ustalonej organizacji oraz indywidualnych potrzeb, a następnie przygotowujemy kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych, dopasowaną do  potrzeb jednostki i wymogów.

 

 

Zakres oferty i pełnej ścieżki wsparcia:

 
 1. Etap I - Przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u Zleceniodawcy procedur dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych (analiza procesów przetwarzania danych osobowych oraz procesów zachodzących w ramach prowadzonej działalności, kategorii danych osobowych, sposobów przetwarzania danych):
 • dokonanie weryfikacji klauzul informacyjnych,
 • dokonanie weryfikacji  klauzul zgód z uwzględnieniem wymagań RODO,
 • weryfikacja obowiązku powołania/ powołanie DPO (inspektora ochrony danych osobowych),
 • dokonanie weryfikacji umów powierzenia,
 • przygotowanie Raportu o zakresie zmian koniecznych do wprowadzenia,
  w jednostce, aby dostosować go do wymogów RODO.
 1. Etap II - Opracowanie projektów następującej dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami RODO (opracowanie i przygotowanie kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych), w tym:
 • polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • DPIA oceny skutków naruszenia danych, analiza ryzyka danych osobowych,
 • dokumentacji dotyczącej przeglądów zastosowanych środków technicznych
  i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych,
 • procedury zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzoru,
 • wzoru zgłoszenia naruszeń do organu nadzoru,
 • rejestru incydentów,
 • wzoru klauzul umownych, jakie powinny zostać zamieszczone w umowach powierzenia przetwarzania danych z podmiotami przetwarzającymi w rozumieniu art. 28 RODO,
 • rejestrów czynności przetwarzania danych oraz rejestru kategorii czynności,
 • klauzul informacyjnych dostosowanych do specyfiki podmiotu,
 • klauzul zgód dostosowanych do specyfiki podmiotu,
 • dokumentacji pracowniczej dotyczącej ochrony danych osobowych.
 1. Etap III - Doradztwo w zakresie, które z praw osób fizycznych będą miały zastosowanie do podmiotu i opracowanie dokumentacji celem realizacji tych praw. W ramach tego etapu zostaną opracowane m.in. wzory formularzy dla osób fizycznych dot. zgłaszania naruszeń, korzystania ze swoich praw, itp., które znajdą się na stronach internetowych jednostek jako dokumenty do pobrania.

 2. Etap IV - Przeprowadzenie szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników (do 60 osób) w zakresie stosowania wdrożonych procedur RODO.

 3. Etap V – Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez prawnika/ audytora/informatyka specjalizujących się w ochronie danych osobowych.

 

Oferta może być realizowana w następujących wersjach:

 • Wersja pełna, wszystkie etapy,
 • Wersja wybranego/wybranych etapów.

 

Ostateczny zakres oferty i cena są indywidualnie negocjowane.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter