Forum Pracowników Kadr

II spotkanie Forum Pracowników Kadr - Szczecin, 18 września 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym spotkaniu Forum Pracowników Kadr Woj. Zachodniopomorskiego, podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane z czasem pracy oraz zasadami zliczania okresów do stażu pracy. Spotkanie odbędzie się 18 września. Omówione będą podczas niego systemy czasu pracy - zasady ich stosowania i rozliczania, praktyczne problemy związane z prawidłowym zliczaniem stażu pracy, orzeczenia SN i interpretacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie będzie też doskonałą okazją do omówienia bieżących problemów w prawidłowym stosowaniu przepisów.

Wykładowcą będzie ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur kontroli zarządczej w instytucjach sektora finansów publicznych oraz doradztwem z zakresu prawa pracy. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów, Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje z grupą INFOR training.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Po pierwszym spotkaniu Forum Pracowników Kadr

Dnia 15 czerwca br. miało miejsce pierwsze spotkanie Forum Pracowników Kadr, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie pracy i bieżących problemów pracowników kadr. Spotkanie poprowadził p. Marek Rotkiewicz, wykładowca współpracujący m.in. z Forum Pracowników Kadr przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie wywołało żywą dyskusję, która przekonała nas, że branżowe Forum dla pracowników kadr jest w naszym województwie potrzebną inicjatywą. Kolejne spotkanie planujemy na wrzesień - będzie to spotkanie założycielskie Forum, oprócz części szkoleniowej zakładające m.in. wybór władz i opracowanie Statutu.

 

Forum Pracowników Kadr
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/ referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Forum działać będzie głównie poprzez szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Pierwsze spotkanie – szkolenie inaugurujące powstanie Forum – przeprowadzono 15 czerwca br. w Szczecinie. Spotkanie poświęcone było ostatnim zmianom w prawie pracy oraz problemom bieżącym – w załączeniu program.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter