Forum Pracowników Kadr

Forum Pracowników Kadr - kolejne spotkania

Szczecin, 13 maja 2019 r.

Temat kolejnego spotkania Forum to Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Prowadzić będzie prawnik, ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

 

Odpłatność za spotkanie:

  • dla członków Forum:
    • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
    • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
  • dla uczestników niezrzeszonych - 390 zł netto.
(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 maja 2019 r.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Po pierwszym spotkaniu Forum Pracowników Kadr

Dnia 15 czerwca br. miało miejsce pierwsze spotkanie Forum Pracowników Kadr, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie pracy i bieżących problemów pracowników kadr. Spotkanie poprowadził p. Marek Rotkiewicz, wykładowca współpracujący m.in. z Forum Pracowników Kadr przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Forum Pracowników Kadr 15.06.2018

 

Spotkanie wywołało ożywioną dyskusję, która przekonała nas, że branżowe Forum dla pracowników kadr jest w naszym województwie potrzebną inicjatywą. Kolejne spotkanie planujemy na wrzesień - będzie to spotkanie założycielskie Forum, oprócz części szkoleniowej zakładające m.in. wybór władz i opracowanie Statutu.

 

Forum Pracowników Kadr
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/ referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Forum działać będzie głównie poprzez szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter