Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Forum Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do uczestnictwa w

Forum Ochrony Danych Osobowych Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Czym jest Forum:

Forum będzie platformą współpracy i integracji osób zajmujących się ochroną danych osobowych, stanowiłoby wsparcie dla inspektorów ochrony danych osobowych, kandydatów na to stanowisko a także osób funkcyjnie odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie jednostki. 

Korzyści z Forum:

Forum będzie służyło poszerzaniu i porządkowaniu wiedzy, wymianie doświadczeń
i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania i rozpowszechniania dobrych praktyk. Ponadto atrakcyjne finansowo będą koszty uczestnictwa w szkoleniach i spotkaniach dla członków forum.

Dlatego też proponujemy cykliczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Inaugurację działalności Forum Ochrony Danych Osobowych planujemy 21 września 2018 r., w godz. 9.30 -14.30 w siedzibie CS FRDL przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie. Część merytoryczna spotkania będzie poświęcona tematyce: "Ochrona danych osobowych – dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki" (ramowy program w załączeniu).

Odpłatność za udział w inauguracyjnym spotkaniu szkoleniowym wynosi 200 zł/os netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września 2018 na załączonej karcie zgłoszenia. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze przysyłanie kart zgłoszenia, co nam ułatwi właściwą organizację Forum.

W trakcie tego spotkania wybierzemy Zarząd Forum, uzgodnimy oraz doprecyzujemy zasady funkcjonowania Forum ODO.

Formuła Forum ODO obejmuje cykliczne dwa spotkania w kwartale, odpłatność za uczestnictwo w Forum uzależniona jest od złożonej deklaracji w zależności od poniższych wariantów:

  • Pełne członkostwo - kwartalna składka wynosi 290,00 zł +VAT na podstawie umowy podpisanej z FRDL;
  • Złożona deklaracja przynależności do Forum ODO - odpłatność za jedno szkolenie (realizowane w ramach Forum) osoby, która złoży deklarację członkostwa (bez umowy) wyniesie 290,00 zł;
  • Odpłatność osoby niezrzeszonej wyniesie 390,00 zł za jedno szkolenie;

Członkowie Forum mają 10% zniżkę we wszystkich szkoleniach związanych z tematyką  ochrony danych osobowych realizowanych przez Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie poza spotkaniami Forum.

 

Program

 

Karta zgłoszeniowa

Deklaracja

 

Projekt Statutu

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter