II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Forum Sekretarzy

Pozakalendarzowe spotkanie Forum Sekretarzy
Szczecin, 15 maja 2019 r.

 

Zapraszamy na spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego poza ustalonym harmonogramem, które odbędzie się 15 maja br. w naszej siedzibie przy ul. K. Kolumba 86 w Szczecinie.

Prowadzić je będą pracownicy Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu.

 

Program przedstawia się następująco:

10:00 Otwarcie spotkania;

10:15 Elementy procedury uchwałodawczej w JST. Pierwsze doświadczenia związane ze stosowaniem znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym; Prowadzący: Maciej Kiełbus – wspólnik współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski  &  Partners w Poznaniu, ekspert prawny  ogólnopolskich  i  regionalnych  organizacji  samorządowych  (w tym Związku  Miast  Polskich  i  Związku  Gmin Wiejskich RP), aktywny uczestnik szeregu  konferencji i seminariów dotyczących prawa samorządowego, redaktor naczelny czasopisma internetowego Prawo Dla Samorządu;

12:30 Przerwa na lunch;

13.00 Wybrane zagadnienia dostępu do informacji publicznej; Prowadząca: Joanna Kostrzewska –  radca  prawny  w  Dziale  Prawa  Administracyjnego Kancelarii  Prawnej  Dr  Krystian  Ziemski & Partners w Poznaniu, autorka i współautorka   licznych   publikacji   dotyczących  dostępu  do  informacji publicznej;

14:30 Dyskusja. Konsultacje indywidualne;

15:00 Zakończenie.

 

Odpłatność za szkolenie dla członków Forum wynosi 50,00 zł brutto, a osób niebędących członkami Forum 90,00 zł.

Na zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego,
Szczecin, 14-15 lutego 2019 r.

 

W dniach 14-15 lutego 2019 r. odbyło się w Szczecinie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego. Najważniejszą decyzją było formalne połączenie Forum Sekretarzy Gmin z Forum Sekretarzy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Zebranie Ogólne Członków podjęło uchwałę dotyczącą przyjęcia Statutu Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego oraz w sprawie wyboru Zarządu (uchwały i statut w załączeniu).

Skład Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2019-2023 przedstawia się w następująco:

  1. Tomasz Czuczak (sekretarz Miasta Koszalin) – przewodniczący Zarządu Forum
  2. Mirosław Antoniewicz (sekretarz Powiatu Polickiego) – członek Zarządu Forum
  3. Magdalena Sieńko (sekretarz Miasta Choszczno) – członek Zarządu Forum
  4. Krzysztof Pełechaty (sekretarz Gminy Siemyśl) – członek Zarządu Forum
Gościem specjalnym Forum była Anna Jagiełlo – Krajowy Koordynator FRDL ds. działalności forów samorządowych. W czasie swej prezentacji przedstawiła pokrótce interesujące informacje o działających w ramach FRDL forach i ich misyjnym charakterze oraz długiej historii. Najstarszym forum jest forum działające w Małopolsce, które powstało w roku 1992.

Anna Jagiełlo przedstawiła również cele i skład Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST, a na koniec najnowsze informacje dotyczące tematyki planowanej na IV Krajowy Kongres Forów, który odbędzie się 19-20 września 2019 r. w Warszawie.

W części szkoleniowej sekretarze wysłuchali prezentacji na temat „Upoważnienia i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych”, którą przedstawił pan Dariusz Melerowicz.

Drugiego dnia pani Magdalena Ługiewicz przedstawiła dwa tematy: Raport o stanie gminy/powiatu oraz Skargi wnioski i petycje.  Oba tematy uznano za bardzo ciekawie przedstawione i ważne.

Następne Forum Sekretarzy odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r.

 

Statut

Uchwała nr 1 ws. Przyjęcia Statutu

Uchwała nr 2 ws. Wyboru Zarządu

 
Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego  Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego  Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego 
Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego, spotkanie 14-15 lutego 2019, Szczecin, Hotel VULKAN
 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:/span>


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie

 

Forum Sekretarzy Gmin Województwa Zachodniopomorskiego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie powstało w roku 1994. Natomiast Forum Sekretarzy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęło działalność w roku 2001. Od roku 2004 członkowie i sympatycy obu Forów spotykają się na wspólnych zjazdach, które odbywają się cztery razy do roku.

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. W dorobku Forum znajdują się liczne interpelacje oraz opinie planowanych zmian legislacyjnych. Jest ono również płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa oraz województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W ciągu ostatnich 10 lat w Forach Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego wzięło udział ponad 1500 osób.

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Sekretarzy i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie spotkaniach.

Składka za Forum Sekretarzy w roku 2019 wyniesie 787,20 zł brutto za cały rok. Istnieje możliwość płatności kwartalnej, która wynosi 246,00 zł brutto za kwartał. Faktury do członków Forum zostaną wysłane wkrótce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wstąpić do Forum, to proszę o kontakt e - mail – prześlemy kartę zgłoszenia do Forum.

Deklaracja członkowska

Statut

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Forum Sekretarzy:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Harmonogram spotkań Forum Sekretarzy w roku 2019:

Termin Miejsce
14-15 lutego 2019 Szczecin
6-7 czerwca 2019 woj. zachodniopomorskie
18-20 września 2019 Warszawa (IV Krajowy Kongres Forów Sekretarzy)
listopad 2019 woj. zachodniopomorskie

Lata poprzednie:

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na wspólne spotkanie Forów Sekretarzy przy FRDL z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 5-8 września  2018 r. w Hotelu Sandra SPA, ul. Obrońców Pokoju 3 (www.sandra.karpacz.pl).

W programie szkoleniowym przewidziano następujące tematy:

 „Motywacja pracowników w administracji publicznej. Jak udzielać informacji zwrotnej?”

Szkolenie poprowadzi trener, coach i mentor, członek John Maxwell Team, międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów przywództwa, coachów i mówców; prowadzący warsztaty z przywództwa, zarządzania zespołem, negocjacji, pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów. Przeszedł całą ścieżkę trenerską w Society of NLP (Orlando, USA) u Richarda Bandlera. Jest trenerem metody Transforming Communication, pozwalającej na rozwój nieagresywnej komunikacji i porozumienia zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym, której uczył się bezpośrednio u jej twórcy Richarda Bolstada. Łącząc różne metody działania, trener daje uczestnikom swoich szkoleń wiedzę, którą mogą natychmiast wprowadzić w życie. Pracuje na case study uczestników, tworząc rozwiązania bezpośrednio na przykładzie klienta.

„Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku wyborów samorządowych?”

Prowadząca szkolenie jest pracownikiem urzędu administracji publicznej, specjalistką z zakresu prawa pracy, praktykiem i szkoleniowcem głównie z zakresu prawa samorządowego czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Jest to stały współpracownik FRDL, bardzo profesjonalna i komunikatywna prowadząca.

Program Forum poza częścią szkoleniową obejmuje oczywiście wymianę doświadczeń pomiędzy sekretarzami z różnych województw.

Program

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje można otrzymać od naszego Koordynatora ds. Forum:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Deklaracja członkowska Forum

Statut

Po III Krajowym Kongresie Sekretarzy


Szanowni Państwo Sekretarze województwa zachodniopomorskiego,

serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie podczas III Krajowego Kongresu Sekretarzy, który odbył się w dniach 14-15 maja br. w Gdyni.

Mamy nadzieję, że Kongres może być uznany przez Państwa za cenne przedsięwzięcie i że oferował nie tylko wartość merytoryczną, ale także przyczynił się do dalszej integracji środowiska, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w ramach prowadzonego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Nie tylko wystąpienia plenarne na KKS, ale też wymiana poglądów w trakcie paneli dyskusyjnych oraz w kuluarach stanowi dla nas wszystkich niezwykłe doświadczenie i źródło użytecznych informacji, możliwych do wykorzystania w pracy samorządu terytorialnego. Spotykając się  co roku na Kongresach budujemy silną reprezentację sekretarzy, na czym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej niezwykle zależy.

Będziemy się niezwykle cieszyć z Państwa udziału we wszystkich kolejnych spotkaniach Forum Sekretarzy oraz ogólnopolskich Kongresach.

Niezwykle chętnie powitamy wszystkich, którzy zechcą stać się  członkami regionalnego Forum Sekretarzy i złożą deklarację członkostwa.


Ogólnopolska strona Kongresu

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter