II Krajowy Kongres Forów Skarbników

Forum Sekretarzy

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin, 14-15 lutego 2019 r.

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie Forum Sekretarzy województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się w Szczecinie w hotelu Vulcan w dniach 14-15 lutego 2019 r.

Na pierwszym Forum w tym roku będą omawiane sprawy organizacyjne (nowy Zarząd Forum, zasady uczestnictwa, program pracy Forum na 2019) oraz informacje o IV Krajowym Kongresie Sekretarzy i innych planowanych działaniach FRDL we współpracy z Forum Sekretarzy.

W programie szkoleniowym przewidziano następujące tematy:

I.          Raport o stanie gminy;
II.        Skargi, wnioski i petycje;

Prowadząca powyższe części szkoleniowe jest radcą prawnym m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i szkoleniowym. Autorka książki “Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego”. Jest to stały współpracownik FRDL w Szczecinie.

III.      Upoważnienia i odpowiedzialność w zakresie gospodarki finansowej, zamówień publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości itp. oraz odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący szkolenie to niezwykle komunikatywny i doświadczony wykładowca, który prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych.

Na zgłoszenia czekamy jeszcze do 7 lutego!

 

Odpłatność za spotkanie:

 

Członkowie Forum

Sekretarze
niebędący Członkami

Bez noclegu 360,00 zł brutto 650,00 zł brutto
Pokój 2-osobowy 460,00 zł brutto 750,00 zł brutto
Pokój 1-osobowy 540,00 zł brutto 830,00 zł brutto
 

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

 

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego
przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie

 

Forum Sekretarzy Gmin Województwa Zachodniopomorskiego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie powstało w roku 1994. Natomiast Forum Sekretarzy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęło działalność w roku 2001. Od roku 2004 członkowie i sympatycy obu Forów spotykają się na wspólnych zjazdach, które odbywają się cztery razy do roku.

Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji. W dorobku Forum znajdują się liczne interpelacje oraz opinie planowanych zmian legislacyjnych. Jest ono również płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między jednostkami samorządu terytorialnego naszego województwa oraz województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W ciągu ostatnich 10 lat w Forach Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego wzięło udział ponad 1500 osób.

Zapraszamy Państwa do zrzeszania się w ramach Forum Sekretarzy i udziału w organizowanych przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie spotkaniach.

Składka za Forum Sekretarzy w roku 2019 wyniesie 787,20 zł brutto za cały rok. Istnieje możliwość płatności kwartalnej, która wynosi 246,00 zł brutto za kwartał. Faktury do członków Forum zostaną wysłane wkrótce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wstąpić do Forum, to proszę o kontakt e - mail – prześlemy kartę zgłoszenia do Forum.

Deklaracja członkowska

Statut

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Forum Sekretarzy:


Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Harmonogram spotkań Forum Sekretarzy w roku 2019:

Termin Miejsce
14-15 lutego 2019 Szczecin
6-7 czerwca 2019 woj. zachodniopomorskie
18-20 września 2019 Warszawa (IV Krajowy Kongres Forów Sekretarzy)
listopad 2019 woj. zachodniopomorskie

Lata poprzednie:

Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego, Lubuskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego

Zapraszamy na wspólne spotkanie Forów Sekretarzy przy FRDL z czterech województw, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 5-8 września  2018 r. w Hotelu Sandra SPA, ul. Obrońców Pokoju 3 (www.sandra.karpacz.pl).

W programie szkoleniowym przewidziano następujące tematy:

 „Motywacja pracowników w administracji publicznej. Jak udzielać informacji zwrotnej?”

Szkolenie poprowadzi trener, coach i mentor, członek John Maxwell Team, międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów przywództwa, coachów i mówców; prowadzący warsztaty z przywództwa, zarządzania zespołem, negocjacji, pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów. Przeszedł całą ścieżkę trenerską w Society of NLP (Orlando, USA) u Richarda Bandlera. Jest trenerem metody Transforming Communication, pozwalającej na rozwój nieagresywnej komunikacji i porozumienia zarówno w biznesie, jak i życiu prywatnym, której uczył się bezpośrednio u jej twórcy Richarda Bolstada. Łącząc różne metody działania, trener daje uczestnikom swoich szkoleń wiedzę, którą mogą natychmiast wprowadzić w życie. Pracuje na case study uczestników, tworząc rozwiązania bezpośrednio na przykładzie klienta.

„Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku wyborów samorządowych?”

Prowadząca szkolenie jest pracownikiem urzędu administracji publicznej, specjalistką z zakresu prawa pracy, praktykiem i szkoleniowcem głównie z zakresu prawa samorządowego czy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Jest absolwentką studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Jest to stały współpracownik FRDL, bardzo profesjonalna i komunikatywna prowadząca.

Program Forum poza częścią szkoleniową obejmuje oczywiście wymianę doświadczeń pomiędzy sekretarzami z różnych województw.

Program

Karta zgłoszenia

Szczegółowe informacje można otrzymać od naszego Koordynatora ds. Forum:

Anna Łączkowska
tel. 725 302 312
a.laczkowska@frdl.szczecin.pl

Deklaracja członkowska Forum

Statut

Po III Krajowym Kongresie Sekretarzy


Szanowni Państwo Sekretarze województwa zachodniopomorskiego,

serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie podczas III Krajowego Kongresu Sekretarzy, który odbył się w dniach 14-15 maja br. w Gdyni.

Mamy nadzieję, że Kongres może być uznany przez Państwa za cenne przedsięwzięcie i że oferował nie tylko wartość merytoryczną, ale także przyczynił się do dalszej integracji środowiska, zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w ramach prowadzonego przy Centrum Szkoleniowym FRDL w Szczecinie Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Nie tylko wystąpienia plenarne na KKS, ale też wymiana poglądów w trakcie paneli dyskusyjnych oraz w kuluarach stanowi dla nas wszystkich niezwykłe doświadczenie i źródło użytecznych informacji, możliwych do wykorzystania w pracy samorządu terytorialnego. Spotykając się  co roku na Kongresach budujemy silną reprezentację sekretarzy, na czym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej niezwykle zależy.

Będziemy się niezwykle cieszyć z Państwa udziału we wszystkich kolejnych spotkaniach Forum Sekretarzy oraz ogólnopolskich Kongresach.

Niezwykle chętnie powitamy wszystkich, którzy zechcą stać się  członkami regionalnego Forum Sekretarzy i złożą deklarację członkostwa.


Ogólnopolska strona Kongresu

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter