Projekt partnerski: Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły [...]

Projekt partnerski: "Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego"

 

EFS PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty

Rozpoczynamy realizację projektu „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego” w ramach programu PO WER Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10.: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy w partnerstwie z Gminą Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2020 r. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną.

Wspomagane kompetencje kluczowe to:

 1. kompetencje cyfrowe (TIK);
 2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze;
 3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych;
 4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;
 5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie lub wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych.
 

REKRUTACJA


Rekrutacja w woj. zachodniopomorskim prowadzona jest w sposób ciągły. Pierwsze szkolenia w woj. zachodniopomorskim planujemy uruchomić w maju 2019 r.

 

W Szczecinie planujemy uruchomić grupy szkoleniowe dla wskazanych 5 obszarów kompetencyjnych dla 1., 2. i 3. poziomu edukacji (stosownie do poziomu rekrutacji):

1. kompetencje cyfrowe (TIK);

2. kompetencje matematyczno-przyrodnicze;

3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych;

4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa;

5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie

 oraz wspomaganie w przedszkolu.

Szkolenia oferowane będą w salach szkoleniowych w Szczecinie, w systemie A) środa, czwartek, piątek i/lub B) piątek/sobota, niedziela – do wyboru. Organizator zapewnia nocleg z pełnym wyżywieniem dla uczestników/ uczestniczek z poza Szczecina.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

 • pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN);
 • pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP);
 • pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP);
 • nauczyciele będący doradcami metodycznymi;
 • indywidualni specjaliści i trenerzy, rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy.
W ramach projektu oferujemy:
 • 70 godz. szkoleń stacjonarnych na dwóch poziomach zaawansowania, dla 3 etapów edukacji (do wyboru);
 • 20 godz. szkoleń e-learningowych stanowiących uzupełnienie szkoleń stacjonarnych;
 • po 18 godz. doradztwa indywidualnego i grupowego na uczestnika/uczestniczkę;
 • 7 sieci współpracy i samokształcenia animowanych do 30.06.2020 r.;
 • 14 jednodniowych spotkań z ekspertami w ramach sieci współpracy;
 • nawiązanie relacji, wymianę myśli, nabycie nowych umiejętności, poszerzenie wiedzy, wsparcie merytoryczne i merytoryczne;
 • nocleg, całodzienne wyżywienie, materiały dydaktyczne;
 • przeprowadzenie przez okres minimum 7 miesięcy procesu wspomagania w minimum jednej placówce oświatowej zgłoszonej na etapie rekrutacji.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do projektu jest wskazanie placówki oświatowej, gdzie kandydatka/ kandydat na uczestnika planuje przeprowadzić w ramach projektu proces wspomagania.

 

Zapraszamy do przesyłania dokumentów rekrutacyjnych na adres
projekty@bydgoszcz-frdl.pl

lub do Biura CS FRDL w Szczecinie: centrum@frdl.szczecin.pl

 

Regulamin rekrutacji

Harmonogram zjazdów (stan na 31.01.2019)

Deklaracja udziału
w projekcie

Karta zgłoszeniowa
- Część A (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część A (.pdf)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.doc)
Karta zgłoszeniowa
- Część B (.pdf)

 

OSOBY DO KONTAKTU

 

Koordynatorka projektu z ramienia Partnera Wiodącego:
Aneta Pierzchała-Tolak
e-mail: a.pierzchala@bydgoszcz-frdl.pl
tel. 606 398 203

 

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Bydgoszczy
Natalia Mikołajczyk
e-mail: n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl
tel. (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

Specjalistka ds. rekrutacji w biurze projektu w Szczecinie
Agnieszka Korowaj
e-mail: centrum@frdl.szczecin.pl
tel. 725 302 316, fax 91 487 185 22

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania szkoły z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty
Umowa POWR.02.10.00-00-7016/17-01
Realizatorzy Partner wiodący: Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej działająca przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy
  Partner: Gmina Miasto Włocławek – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
Realizacja do 30 czerwca 2020 r.
   
Biuro projektu BYDGOSZCZ
Partner Wiodący
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c,
85-059 Bydgoszcz
czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00
e-mail:
projekty@bydgoszcz-frdl.pl
tel.: 606 398 203
 

WŁOCŁAWEK
Partner
Gmina Miasto Włocławek - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku

ul. Nowomiejska 25,
87-800 Włocławek

czynne w dniach: pon.-pt.
w godzinach  9.00-15.00

e-mail:
projekt@ckziu.wloclawek.pl 
tel.: 54 232 99 50

 

SZCZECIN
(Tylko rekrutacja uczestników)

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

ul. Kolumba 86,
70-035 Szczecin

czynne w dniach pon.-pt.
w godzinach 9.00-15.00

e-mail:
centrum@frdl.szczecin.pl
tel.: 725 302 316

 

     

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter