Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ: Asystent Rodziny - zakres zadań, uprawnień, kompetencji

Data szkolenia
2019-05-22
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.05.2019 wynosi 390 PLN
Po 15.05.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej odpowiedzialni za zatrudnienie i realizację zadań asystenta rodziny, asystenci rodziny zatrudnieni
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych, osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją zadań własnych gminy z zakresu wsparcia rodziny.

Cel/korzyści:

- pogłębienie wiedzy nt. obowiązków asystenta rodziny wyznaczonych w świetle przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

- praktyczny wymiar przydzielenia asystenta rodziny,

- doskonalenie umiejętności z zakresu metodyki pracy oraz prowadzenia
i dokumentowania realizowanych  zadań,

- rola asystenta rodziny w systemie wspierania rodziny,

- współpraca asystenta rodziny z przedstawicielami innych służb,

- ewidencjonowanie czasu pracy, wyjaśnienie aspektów zadaniowego czasu pracy, minimalnej stawki godzinowej, prawa do zapewnienia środka transportu/zwrotu kosztów dojazdu,  zaopatrzenia rzeczowego,

- prezentacja propozycji wzorów dokumentów na przykładzie dobrych praktyk , przydatnych w codziennej pracy asystenta m.in. dziennik pracy asystenta rodziny,  karta czasu pracy,  karta informacyjna dotycząca rodziny,  ocena okresowa sytuacji rodziny, zgoda na wspieranie rodziny przez asystenta, plan pracy z rodziną, zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny,  ocena zagrożeń rozwoju dziecka ,

- zapoznanie z zadaniami Asystentów Rodziny w związku z realizacją zadań z Ustawy „Za życiem”

Prowadzący:

socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej i administracji publicznej, ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia , autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. Trener i współautor kursów kwalifikacyjnych na asystenta rodziny zatwierdzonych decyzją MPIPS. 

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

dla członków Forum:

pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie
w ramach kwartalnej składki;

złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 250 zł netto
od osoby;

dla uczestników niezrzeszonych – 390 zł netto.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Program:

  1. Obowiązki asystenta rodziny według przepisów i w praktyce.
  2. Zatrudnienie asystentów rodziny według przepisów prawa .
  3. Zadaniowy czas pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy według przepisów Kodeksu Pracy.
  4. Koordynacja wsparcia przez Asystenta Rodziny na podstawie ustawy „Za życiem”. 
  5. Dokumentowanie realizowanych zadań zawodowych w praktyce a w świetle wymagań przepisów
  6. Inna dokumentacja przydatna lub zbędna w pracy Asystenta  Rodziny. 
  7. Ochrona prawna asystenta rodziny jako funkcjonariusza publicznego
  8. Możliwości zaopatrzenia rzeczowego Asystentów Rodziny 
  9. Obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny w świetle oczekiwań i wyników kontroli.
  10. Najczęstsze nieprawidłowości z zakresie realizacji  i dokumentowania zadań przez Asystenta Rodziny. 

 

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter