Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Dotacje podręcznikowe w 2019 roku.

Data szkolenia
2019-05-22
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 08.05.2019 wynosi 369 PLN
Po 08.05.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych zarówno przez  samorząd,  jak i  inne osoby prawne bądź fizyczne,  skarbnicy, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe (CUW), nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, kuratoriów oświaty  zajmujących się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Cel/korzyści:

Spotkanie zawiera elementy praktyczne  kalkulowania i wydatkowania środków dotacji podręcznikowej wynikające z praktyk stosowanych w szkołach, samorządach i kuratoriach

Prowadzący:

Prawnik, wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dot. prawa, w tym prawa oświatowego i finansowego. Doświadczony trener i edukator, ekspert w zakresie prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji, w tym między innymi autor zmian w karcie nauczyciela oraz autor książki dot. centrów usług wspólnych w JST.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Podstawy  formalno - prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy   z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
 4. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 5. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 6. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Warianty zakupu podręczników - model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz model w zestawie.
 9. Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
 10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów  ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 11. Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania a polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna.
 12. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów 
 13. Problem przepływu uczniów w trakcie roku szkolnego z rozliczanie dotacji.
 14. Zasady wypożyczania podręczników  i udostępniania  materiałów ćwiczeniowych uczniom. 
 15. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie dwuletnim użytkowania.
 16. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika
 17. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań
 18. Rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
 19. Rozliczenia dotacji wg kwot standardowych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
 20. Rozliczenia dotacji wg kwot zwiększonych zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

     21. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji  celowej.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter