więcej

2014-10-24,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2014-10-24,Organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenie danych osobowych. Praktyczne rozwiązania i zalecenia.

więcej

2014-10-27,Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego

więcej

2014-10-28,Zewnętrzne źródła finansowania nieruchomości

więcej

2014-10-28,Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.

więcej

2014-10-29,Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne aspekty.

więcej

2014-10-30,Rewolucyjne zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych

więcej

2014-11-03,Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej

więcej

2014-11-03,Nowe zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmiany w przepisach dotyczących upomnień, tytułów wykonawczych – uprawnienia i obowiązki wierzyciela

więcej

2014-11-04,Windykacja i umarzanie należności cywilnoprawnych jst – egzekucja należności prowadzona przez komorników sądowych

więcej

2014-11-06,Podatek VAT - w tym rozliczanie strukturą

więcej

2014-11-06,Zamykanie projektów infrastrukturalnych - aneks czyszczący, luka finansowa

więcej

2014-11-07,Problemy ochrony danych osobowych w procesie przeprowadzania wyborów powszechnych

więcej

2014-11-07,Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2014/2015. Nowe zadania gmin.

więcej

2014-11-07,Podatek VAT - w tym rozliczanie strukturą (KOSZALIN)

więcej

2014-11-13,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

więcej

2014-11-14,Regulamin Pracy i Wynagrodzeń jako podstawowe narzędzie działu Kadr oraz istotne źródło prawa pracy

więcej

2014-11-14,Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych instytucjach kultury w roku 2014 w świetle najnowszych przepisów

więcej

2014-11-17,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów

więcej

2014-11-17,Jak prawidłowo przygotować i poprowadzić kontrolę wydatków bieżących z dotacji dla szkół i przedszkoli niesamorządowych?

więcej

2014-11-17,Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych instytucjach kultury w roku 2014 w świetle najnowszych przepisów (KOSZALIN)

więcej

2014-11-18,Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasady opłacania i rozliczania składek i zasiłków. Aktualny stan prawny

więcej

2014-11-19,Jak przygotować dobry wniosek do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2015 roku

więcej

2014-11-20,Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

więcej

2014-11-20,Obowiązek edukacyjny - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny, nauki - kontrola i egzekucja

więcej

2014-11-21,Dotacje dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Konkurs,umowa, rozliczenie, zwrot

więcej

2014-11-24,Przemoc wobec dzieci. Procedura "dwunastek", czyli odebranie dziecka w praktyce

więcej

2014-11-24,Monitoring kontroli zarządczej w 2014 r. oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej za 2014 r. Ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzanie ryzykiem na 2015 r.(praktyczne ujęcie + ćwiczenia)

więcej

2014-11-25,Dotacje z budżetu JST- udzielanie, rozliczenie, kontrola oraz dochodzenie zwrotu dotacji na przykładzie dotacji z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

2014-11-25,Wybrane zagadnienia związane ze sporządzaniem aktów stanu cywilnego na podstawie zagranicznych dokumentów oraz proces uzupełniania i prostowania aktów stanu cywilnego.

więcej

2014-11-25,Przemoc domowa w kontekście choroby alkoholowej (KOSZALIN)

więcej

2014-11-26,Dowody osobiste w 2015 r. w świetle nowej ustawy o dowodach osobistych

więcej

2014-11-27,Zamknięcie roku 2014 w jednostkach sektora finansów publicznych. UWAGA! ZMIANA TERMINU Z 21 X

więcej

2014-11-28,Jak prowadzić w praktyce kasy zapomogowo-pożyczkowe

więcej

2014-11-28,Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

więcej

2014-12-01,Zamknięcie roku 2014 w jednostkach sektora finansów publicznych. KOSZALIN

więcej

2014-12-01,Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

więcej

2014-12-02,Efektywne zarzadzaie zespołem, motywowanie pracowników.

więcej

2014-12-02,Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej.

więcej

2014-12-03,Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

więcej

2014-12-03,Dokumentacja kadrowa

więcej

2014-12-04,Ochrona praw konsumentów, rękojmia i gwarancja po zmianach w przepisach po 24 czerwca 2014 r.

więcej

2014-12-05,Czas pracy pracowników Sądów po ostatnich zmianach

więcej

2014-12-08,Klasyfikacja budżetowa w praktyce działania jednostek sektora finansów publicznych - zagadnienia wybrane

więcej

2014-12-10,Wybrane zagadnienia z kontroli i nadzoru

więcej

2014-12-18,Prawidłowe ewiencjonowanie mienia Skarbu Państwa i JST oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobów.

więcej

2014-12-19,Postępowanie administracyjne w geodezji po nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego.