Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym: szkolenie dla gminnych służb planistycznych

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez FRDL na terenie całej Polski w ramach 
Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenie dla gminnych służb planistycznych

 

Celem głównym projektu „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” jest podwyższenie kompetencji 1.500 pracowników administracji publicznej w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania.

Zapraszamy pracowników JST na 3-dniowy blok szkoleniowy,  w trakcie którego zapoznają się z oni zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Szczegółowe informacje na temat projektu odnaleźć można tutaj

Załączniki:

Zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznikami prosimy przesyłać na adres Centrum Szkoleniowego FRDL w Szczecinie.

ZGŁOSZENIE
(woj. zachodniopomorskie)

 

PROGRAM SZKOLEŃ

W kwestii rekrutacji do projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego prosimy o kontakt z naszym Koordynatorem ds. szkoleń i projektów:

Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
e-mail: elsilny@frdl.szczecin.pl

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter